MUDr. Andrea Křížová

Zkušená atestovaná oční lékařka působí v obore oftalmologie od roku 2011. Začínala na Oční klinice Univerzitní nemocnice v Bratislavě, kde působila do konce roku 2017. Následně do června 2021 pracovala na renomované Oční klinice UVEAMediklinik v Martině a všeobecné a vitreoretinální oční ambulanci v Liptovském Mikuláši.

Pravidelne se zúčastňuje domácich i zahraničných oftalmologických seminářů a kongresů. Nejnovější poznatky z oftalmologie aplikuje do praxe ve prospěch svých pacientů. Je členkou Slovenské lékařské komory, Slovenské oftalmologické spoločnosti, České lékařské komory a Slovenské Vitreoretinální společnosti. Dále je členem kontinuálního vzdelávaní OPTIA zaměřujíci se na poruchy binokulárního vidění.  

Mezi její hlavní oblasti zájmu patří diagnostika a léčba sítnicových onemocnění vlivem diabetu, hypertenze, zeleného zákalu, věkových degenerací sítnice a dalších příčin, glaukom, neurooftalmologii.  Zaměřuje se také na péči o dětské pacienty, kde se specializuje na léčbu tupozrakosti a kontrolu progrese krátkozrakosti.

Vybavení oční ambulance

Oční ambulance disponuje moderním a kvalitním přístrojovým vybavením, které umožňuje časnou a přesnou diagnostiku očních onemocnění i v jejich prvopočátku.

Jako jediná soukromá oční ambulance v Kroměříži nabízíme přesnou diagnostiku sítnicových onemocnění pomocí HD skenu vrstev sítnice – OCT (optické CT sítnice). Díky tomuto vybavení je možné bezbolestnou a zcela bezpečnou metodou (bez ionizujícího záření) vykreslit jednotlivé struktury sítnice na přesnost mikrometrů, a tím včasně odhalit jinak těžko diagnostikovatelná onemocení.

Jednotlivé vybavení oční ambulance:

 • optické CT sítnice (OCT Zeiss Cirrus) – přesná diagnostika jednotlivých struktůr sítnice
 • počítačový perimetr (Zeiss HFA 3) – celosvětově uznávaný typ perimetru pro vyšetření zorného pole  
 • bezkontaktní tonometr (Essilor) – bezbolestné a přesné měření očního tlaku se zohledněním tloušťky rohovky
 • pachymetr a skener komorového úhlu (Essilor) – měření tloušťky rohovky a úhlu mezi rohovkou a duhovkou
 • topografie rohovky (Essilor) – sken povrchu oka pro odhalení nepravidelností oční rohovky
 • aberometr (Essilor WAM 700+) – analyzátor složitých očních vad oka se zohledněním vidění za dne, šera a v noci
 • štěrbinová lampa (Zeiss SL 115) – mikroskop pro diagnostiku očních onemocnění přední i zadní části oka
 • LCD polarizovaný optotyp (PolaVistaVision) – výšetření ostrosti, binokulárního vidění, barvocitu a kontrastní citlivosti
 • foropter (Topcon) – přístroj pro přesné měření oční vady, binokulárních a akomodačních funkcí
 • aplanační tonometr (Zeiss) – kontaktní přesné měření očního tlaku
 • oftalmoskop a skiaskop (Heine) – diagnostika fixace sítnice a objektivní měření očních vad (vhodné především u dětí)
 • oftalmoskopické čočky – speciální širokozobrazující čočky pro pozorování sítnice pomocí mikroskopu
 • vybavení pro diagnostiku šilhání – široká řada vybavení pro kompletní diagnostiku zjevných i skrytých forem šilhání
 • a mnoho dalšího.

Služby oční ambulance

– Vyšetření oční vady do dálky, na blízko a na počítač + předpis brýlí nebo kontaktních čoček

 • Součástí je vyšetření barvocitu, základních binokulárních funkcí a Amlerův test

– Komplexní oční vyšetření dospělí a dětí od 4 let

 • součástí je měření zrakové ostrosti do dálky a blízka, základní vyšetření binokulárních a akomodačních funkcí, měření očního tlaku,  pachymetrii, sken komorového úhlu, vyšetření předního segmentu oka, oční vadu v cykloplegii (rozkapání očí), vyšetření přítomnosti šedého zákalu, vyšetření zadního segmentu oka v mydriáze (sítnice a sklivec).   
 • Při komplexním očním vyšetření u dětí od 4let jsou navíc zahrnuta další vyšetření pro včasnou diagnostiku tendence ke šilhání nebo tupozrakosti.

Doporučená pravidelnost komplexního vyšetření:

 • pokud nění doporučení jinak 1x za 2 roky
 • diabetik – 1x ročně (nebo častěji podle přítomných změn na očním pozadí způsobených diabetem)
 • arteriální hypertenze – 1x ročně
 • revmatoidní, autoimunitní a systémová onemocnění – 1x ročně
 • pacienti užívající léčbu Plaquenilem povinně před záhajením léčby, následně minimálně 1x ročně. 

– Vyšetření zorného pole (počítačová perimetrie) – pro správnou funkci zraku je rozsah zorného pole zcela zásadní. I kvalitní ostrost při úzkém zorném poli může postihovat zrak jako praktická slepota. Kromě rozsahu zorného pole dokážeme vyšetřit citlivost a výpadky v zorném poli. Jedná se o nenahraditelné vyšetření při diagnostice zeleného zákalu, onemocnění sítnice, zrakového nervu a také mnoha neurologických onemocnění (např. po mozkových příhodách, degenerativních onemocnění, roztroušené skleróze, onemocnění hypofýzi a dalších). Je součástí vyšetření způsobilosti k řízení motorového vozidla, držení zbrojního průkazu, práce ve výškách, práce s zobrazovacími jednotkami, k lodní a letecké dopravě.

 • Využíváme špičkový perimetr HFA 3 od německého výrobce Carl Zeiss.

– Měření nitroočního tlaku – podstatná součást každého očního vyšetření. Nitrooční tlak patří mezi nejvýznamnější rizikový faktor pro vznik glaukomu (zeleného zákalu), a zároveň jediný, který dokážeme léčbou ovlivnit. Používáme bezkontaktní měření, při kterém proud vzduchu způsobí krátkou změnu tvaru rohovky, a podle rychlosti této změny (v ms) přístroj vypočítá tlak v oku. Pro zpřesnění měření používáme tzv. pachymetrii (měření tloušťky rohovky). Součástí diagnostiky rizikových faktorů pro vznik glaukomu je i měření komorového úhlu (úhel mezi rohovkou a duhovkou).  

 • Využíváme špičkový tonometr, pachymetr a kameru komorového úhlu od francouzkého výrobce Essilor.

– OCT vyšetření (Oční CT)Optická K(C)oherentní Tomografie zobrazuje jednotlivé vrstvy sítnice, zrakového nervu a cévnatky. Vyšetření je bezbolestné, nenáročné (trvá pouze pár minut) a bezpečné (nepoužívá ionizující záření). K skenu sítnice zařízení využívá speciální laserové světlo. Výsledky vyšetření umožňují zachycení vážných očních onemocnění, která mohou vést k nevratným změnám až slepotě, ještě v jejich prvopočátcích. Vyšetření umožňuje přesnější stanovení diagnózy, správnou volbu režimu kontrol, porovnání výsledků a vývoje onemocnění v čase, správnou volbu a načasování konzervativní léčby či chirurgického řešení.

 • OCT vyšetření je zvláště podstatné při podezřetní na glaukom (zelený zákal), onemocnění sítnice (makulární degenerace, díry, vrozené nebo degenerativní změny), diabetu, revmatoidních a autoimunitních onemocnění. Velmi cenné informace poskytuje u změn zrakového nervu a různých neurologických onemocnění (nádory, roztroušená skleróza, neurodegenerativní onemocnění a další).
 • Využíváme špičkový tomograf Cirrus 500 s možností skenů s HD rozlišením od německého výrobce Carl Zeiss.
 • Může se realizovat i bez rozkapání očí – tedy umožňuje po vyšetření řídit automobil.

– Vyšetření pro udělení způsobilosti k:

 • Řízení motorového vozidla
 • Držení zbrojního průkazu
 • Práci ve výškách
 • Práci se zobrazujícími jednotkami
 • Lodní a letecké dopravě
 • Výkonu povolání jiné

– Akutní oční vyšetření:

 • Vyšetření předního segmentu – při cizím tělísku v oku, poraněních rohovky a spojivky, při akutních zánětech
 • Komplexní vyšetření – náhlé zhoršení ostrosti nebo "průhlednosti", výpad v zorném poli, bolest oka nebo za okem, plavání mušek před očima, záblesky nebo tma před očima.

– Další vyšetření:

 • Vyšetření předního segmentu pod mikroskopem (štěrbinová lampa)
 • Vyšetření binokulárních a akomodačních funkcí, okulomotorické rovnováhy
 • Podrobné vyšetření diplopie (dvojitého vidění)
 • Předpis prizmatické korekce
 • Aplikace kontaktních čoček

– Výkony:

 • Epilace řas očního víčka
 • Vyjmutí ječného zrna (chalazion)
 • Estetická aplikace botulotoxinu